Konstrundan i sydvästra Skåne - Styrelse

 

   

KSV:s Styrelse och funktionärer:

Ordförande: Under nyval.

 

Ledamöter:

Susanne Dagsberg, Tygelsjö
Camilla Eriksson, Vellinge
Hans Johnfors, Marsvinsholm
Git Johansson Lindgren, Malmö
Ken Löfgren, Skanör

Suppleant: Sylvette Wikström, Malmö

 

Valberedning:
Annika Andersson, Malmö
Monica Holmquist, Bara
 
 Hemsida: Johnny Andersson, Malmö, Email: akvarell@koeff.se
 

MEDLEMSKAP

Ideella föreningen KSV väljer sina medlemmar. I takt med naturlig avgång sker inval av nya medlemmar.
 
Föreningens årsmöte utser en invalsjury som behandlar ansökningar och i förekommande fall granskar sökandes arbetsprover.
Jurysalonger, offentlig representation, medlemskap i KRO eller KIF, värderas högt i KSV men medger inte automatiskt medlemskap.
Medlemskap sökes skriftligen på blankett som föreningen tillhandahåller.
 
KRITERIER FÖR MEDLEMSANSÖKAN:
Sökande skall, enligt KSV:s stadgar, vara yrkesverksam konstnär, bosatt i sydvästra Skåne.
 
 

Uppdaterad: 2017-06-21