HEM OM KSV KONSTRUNDAN DELTAGARE SAMLINGSUTSTÄLLNING KONSTLOTTERI KONTAKT  

 Konstnärsgruppen Sydväst

 
 
Om Konstnärsgruppen Sydväst
 
Ideella föreningen Konstnärsgruppen Sydväst, KSV, är en opolitisk sluten organisation av yrkesverksamma konstnärer,
bosatta och verksamma i sydvästra Skåne, inom kommunerna Malmö, Trelleborg, Svedala och Vellinge.
Föreningen bildades år 1996 och har sedan starten arrangerat Konstrundan i sydvästra Skåne under påskdagarna.
KSV har f.n. 50 medlemmar varav 37 deltar i Konstrundan 2019
 
Naturgården i Västra Ingelstad, har under alla verksamhetsåren varit högkvarter för KSV
Där har KSV haft sina samlingsutställningar, sedan år 1996 och fram till år 2016, då gården efter ett åsknedslag, brann ner till grunden.
 
Naturgården 1996
 
Naturgården 2019
 
Gården har under det senaste året återuppbyggts till sitt tidigare format.
Konstnärsgruppen Sydväst, kommer nu åter att arrangera sin samlingsutställning här, precis som under nästan alla år sedan 1996
Dörrarna öppnas kl. 10-18 den 19 april 2019 då Konstrundan i Sydvästra Skåne har sin vernissage.
 
Läs mera om KSV,s Historia
 
 Medlemskap i KSV
För att upptas som medlem i KSV krävs att man uppfyller de krav och kriterier i sitt konstnärskap
som juryn ställer vid föreningens årliga invalsprocess.