Murath, Alexander

Illustratör

- Världen är en inte helt enkel plats att vistas på, människornas handlingar och slutsatser inte alltid präglade av logik och eftertanke, eller ens mänsklighet. Humorn, i synnerhet dess mer bisarra former, kan ibland vara en förlösande skön mötesplats och utgångspunkt för dialog, tanke och mertanke.

Konstverk: