Susanne Persson

Akvarellmålning, formgivning i keramik och kalligrafi.

Konstverk: