KSV - Konstnärsgruppen Sydväst - Uttryck! Intryck! Avtryck!
Nytt: Reportage om gallerinatten